MUSLIMANSKA SVETSKA LIGA (RABITA) – KONFERENCIJA U LONDONU, ISPRED ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE POZVAN MUFTIJA MUSTAFA EF. JUSUFSPAHIĆ, V.D. PREDSEDNIKA MEŠIHATA SRBIJANSKOG

U Londonu za 12. mart 2023. godine zakazana je Konferencija Muslimanske svetske lige – Rabita.

Nakon što je RABITA obaveštena o novonastaloj situaciji u IZS – ograničavanja ovlašćenja i dužnosti reisu-l-uleme IZS na sednici VS IZS održanoj 25. juna 2022.godine, članstvo u ovoj organizaciji pripalo je Mustafi ef. Jusufspahiću kao v.d. predsednika Mešihata srbijanskog.

Povelja Časne Mekke, o vrednostima umerenosti i srednjeg puta u tekstovima Kur’ana i Sunneta, usvojena je u maju 2019. godine od strane istaknutih učenjaka islamskog ummeta na čelu sa muftijama. Oni su se vodili Medinskom poveljom koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pre 14 vekova potpisao sa pripadnicima različitih verskih, kultirnih i etničkih skupina u Medini.
Povelja Časne Mekke potvrđuje vrednosti suživota i uspostavlja mir među svim pripadnicima ljudske zajednice. Kao podrška pluralizmu i verskim raličitostima u Kraljevini Velikoj Britaniji, RABITA kao naveća islamska nevladina organizacija ima posebnu odgovornost prema svim muslimanima, pa i evropskim, te svoju Konferenciju organizuje u Londonu.

Share post

Shares