RAMAZAN 1444 H.G./2023. G.G.

UTVRĐENE VISINE SADAKATUL FITRA, KAO I NISABA ZA ZEKAT

Visina sadekatu-l-vitra, za Ramazan 2023/1444. određena je u iznosu od 250, 500 i 1000 dinara,

Nisab za zlato je 5.220 evra.

Nisab za srebro, novac i trgovačku robu je 450 evra,

Share post

Shares