U LONDONU ODRŽANA KONFERENCIJA SVETSKE MUSLIMANSKE LIGE – RABITA

Ispred muslimana Srbije, na Konferenciji Rabite u Londonu, 12. marta, prisustvovao je Mustafa ef. Jusufspahić, v.d. predsednika Mešihata srbijanskog.

Kao podrška pluralizmu i verskim različitostima, za održavanje Konferencije je izabran London, a sve u skladu sa Poveljom Časne Mekke, o vrednostima umerenosti i srednjeg puta u tekstovima Kur’ana i Sunneta, koja je usvojena u maju 2019. godine od strane istaknutih učenjaka islamskog ummeta na čelu sa muftijama. Oni su se vodili Medinskom poveljom koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pre 14 vekova potpisao sa pripadnicima različitih verskih, kultirnih i etničkih skupina u Medini.Mustafa efen je pozvao generalnog sekretara rabite da se nastavi saradnja sa serbijom i da se odrzi konferencije u srbije koja je odlozena zbog korone na cemu je alisse izrazio zadvoljstvo

Podsetimo da je muftija Jusufspahić nekoliko dana pre polaska u London održao predavanje na Fakultetu za bezbednost u kojem je govorio o ekstremizmu i radikalizmu, odnosno o ulozi Islamske zajednice Srbije u suzbijanju radikalizma i ekstremizma.

On je spretno i precizno istakao kako je od 1967. godine prošlog veka pa u svim godinama i decenijama nakon nje, IZS radila na tom polju bez osetne podrške sa bilo koje strane, oslonjena samo na ustrajnosti svojih kadrova i pripadnika IZS na putu mira i stabilnosti.

Dakle, od vremena rahmetli Hamdije ef. Jusufspahića, koji je i sam bio član Rabite, sprovodio se sistem Ne ekstremizam, te je za vreme ratova u nekadašnjoj Jugoslaviji pozivao na dijalog i toleranciju što je uticalo da bude spašeno dosta života. Na dijalog i toleranciju se, sada 2023. godine, poziva u Londonu.

Muftija Jusufspahić je izneo činjenice kako IZS radi svoj posao sledeći Kur’an i Sunnet (praksu poslednjeg Božjeg poslanika). On je kazao da se mir/stabilnost u Kur’anu spominje 48 puta, kako Kur’an poziva na očuvanje mira a da se islam bavi ovom tematikom tako što izdaje naredbe za čuvanje mira i stabilnosti, kao i svoju domivinu, i kako odredjuje kazne za one koji ugrožavaju mir i stabilnost.

Muftija je kazao kako su mir i stabilnost potrebni svakom čoveku nevezano za njegovu versku pripadnost a da svaki građanin koji ima mir i stabilnost pozitivno deluje u društvu.

Mustafa-efendija je i ekonomsku stabilnost istakao kao važan faktor u očuvanju mira i stabilnosti i uz duhovnu stabilnost vidi kao put za ojačavanje društva i uspostavljanja ravnopravnosti bez obzira na veru.

Jasno je takođe kazao da je ekstremizam prisutan kod pripadnika svake religije. Ponovio je kako je IZS sve ove godine bez ičije pomoći izvršavala svoju misiju te prisutnima kazao da treba podržati IZS u svakom pogledu a naročito u vidu direktne saradnje sa organima države čiji je ona svakako deo.

Posebno je istakao značaj saradnje sada kada je Srbija postala cilj izbeglica iz celog sveta koji bi da uđu u EU. Ti migranti su različitih nacionalnosti, različitih etničkih grupa te je i ovde uloga IZS postala još bitnja i značajjna nego ikad i obećao je da će IZS raditi kao i proteklih 55 godine unazad.

Share post

Shares