VAŽNOST MEĐUSOBNOG UPOZNAVANJA

Upoznavanje je plemeniti cilj. Kaže Allah Uzvišeni u Svojoj Časnoj Knjizi: “O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas delimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (49:13)

Danas je, možda više nego ikada, potrebno da svi verujući ljudi rade zajedno na rešavanju problema koji su zajednički svima nama, jer to što smo različiti u verovanju ne znači da nam životni problemi nisu isti. Da bismo radili zajedno, prvo treba da se upoznamo.U vreme opšte tabloidizacije, senzacionalizma i komercijalizacije (mnogih medija), društveno odgovorna javnost ima obavezu da ohrabri i pomogne sve one koji bi kroz naučno-istraživačke radove isticali dobre primere međuverske solidarnosti. Knjiga “Dijalog između pravoslavnih hrišćana i muslimana na Balkanu” je lep primer jednog takvog rada. Autor ovog dela, đakon dr Aleksandar Praščević, je 14.1.2021. godine odbranio postdoktorat na temu “Doprinos Srpske pravoslavne crkve dijalogu sa muslimanima (1920-2020)”

Rijaset Islamske zajednice Srbije čestita đakonu dr Praščeviću na odbrani postdoktorata i na doprinosu dobrim međureligijskim odnosima.

Informativna služba Rijaseta Islamske zajednice Srbije

Share post

Shares