POSETA U BEOGRADSKI DŽEMAT U SREMČICI

U društvu Muftije niškog, Emina ef. Zejnulahua, direktora Beogradske islamske medrese, Ramadana ef. Mehmedija i glavnog imama pančevačkog medžlisa, Adisa ef. Lutvije, Muftija beogradski, Mustafa ef. Jusufspahić, posetio je beogradski džemat u Sremčici i tamošnji mekteb, gde ga je, sa džematom, dočekao imam i mualim u tom džematu, Semran ef. Arifi.

Javnost je prethodno obaveštena da je programom Vakufske direkcije Islamske zajednice Srbije, planirano da u okviru naše Beogradske islamske srednje medrese, u svakom džematu gde postoji mesdžid, kao vakufsko zdanje, biti ustanovljen mekteb – Škola Kur’ana, kao sastavni deo medrese.

U taj sistem, dana 07. 01. 2023., Allahovom voljom, priključen je i sremčički mekteb, čiji će učenici imati sva prava i obaveze, kao što ih imaju đaci Beogradske medrese, i time se osposobljavaju da nesmetano i na najbolji način, nastave svoje srednje obrazovanje, i dalje usavršavanje za častan poziv hodže, imama, učitelja, vaspitača, profesora, bez obzira na nacionalnu i jezički pripadnost, na šta se , u saradnji sa obrazovnim institucijama u multietničkom srbijanskom Mešihatu naše zajednice, obavezala Bejtmal i Vakufska direkcija IZS.

Višenacionalni sastav zajednice muslimana na području srbijanskog Mešihata, čije je sedište Bajrakli džamija u Beogradu, sastavljen od muslimana Goranaca, Roma, Bošnjaka, Aškalija, Egipćana, Albanaca, Turaka, Arapa, Srba i drugih ravnopravnih narodnosti, navodi našu Vakufsku direkciju da svim svojim mogućnostima i naporima, usmeri svoju produktivnost u pravcu ravnomernog i ravnopravnog osposobljavanja multietničkog kadra Islamske zajednice Srbije, na području Mešihata srbijanskog.

O takvom pravcu, koji jeste jedini i pravedan i nepristrasan, govori i činjenica da je hodža, hatib i mu’allim u beogradskom džematu Sremčica, u Opštini Čularica, Semran ef. Arifi, rođeni zemunac, svršenik Beogradske islamske srednje medrese, izrastao u uzornog člana Islamske zajednice Srbije, iz svog romskog naroda i jezika, koji svoj časni poziv prihvata i obavlja sa najvećim zadovoljstvom i odgovornošću i neumorno putuje iz zemuna do sremčice koji je poprilično daleko.

Prilikom svojih redovnih poseta ovoga džemata, Vakufska direkcija IZS, se uverila u odgovoran pristup ovoga imama, u svim domenima njegove odgovornosti, jer se primećuje njegova redovnost u obavljanju namaza, održavanju hutbi, vazova, dersova, za slušaoce svih uzrasta, što je doprinelo, Allahovom Pomoći, redovnijoj i većoj posećenosti i većoj privrženosti džemata Alahovim propisima i džamiji.

Ove činjenice, nedvosmisleno opravdavaju opredjeljenost Vakufske direkcije IZS vaspitno-obrazovnim procesima, kao najbitnijim procesima za budućnost naše zajednice, čime se ona štiti od neukih i priučenih ljudi koji pored raznih cirkusa nisu dozvolili romskim pripadnicima da pridju mehrabu i time naštetili ugledu naše vere i zajednice. I primer efendija Semrana, i njegovog usavršavanja odatičnog džemata, preko Beogradske medrese, i usavršavanja u Turskoj, uz dalja i neprestana unapređivanja na polju saznavanja i osposobljavanja, već je počeo davati plodove na polju obrazovanja dolazećih naraštaja nadamo se što ranije da će biti brzo osposobljen neko da ga zameni u mehrabu u Sremčici i da neće morati da putuje iz zemuna i da će raditi uz njegov veliki džemat u zemunu što je logično.

Prilikom ovog susreta, Direktor BISM-e, Ramadan ef. Mehmedi, istakao je da svojim naporima, Vakufska direkcija IZS, pored svih svojih obaveza, pomaže sklapanju šerijatskog venčavanja muslimana i muslimanki, svih dobi, posebno mladih, u tom smislu, najavljena je i podrška Vakufske direkcije efendiji Arifiju i njegovom skorom venčanju.

Share post

Shares