VAKUFSKA DIREKCIJA – BEJTUL MAL RIJASETA ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE I MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, U SKLOPU GODINE SOLIDARNOSTI I SARADNJE, DOGOVORILI REALIZACIJU PROJEKTA PODRŠKE INKLUZIJE ROMA

Kao što je već poznato, u prvoj polovini septembra, reisu-l-ulema – akademik dr Sead ef. Nasufović, je ispred Islamske zajednice Srbije podržao odluku Vlade R. Srbije da 2020. godina, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, bude proglašena Godinom solidarnosti i saradnje. Islamska zajednica je odabrala da u fokusu budu pripadnici romske nacionalnosti.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/islamska-i-jevrejska-zajednica-blagoslovile-odluku-vlade-da-2020-bude-godina-solidarnosti-i-saradnje?fbclid=IwAR1-6xzeLuy54LvK_DJ9setx7E_RPtZVG33i3AJrLeYiT2rA2w2x5TddAKU

Nakon niza sastanaka koji su usledili, a na kojim su učestvovali direktor Vakufske direkcije – Bejtul mala Rijaseta IZS, Musa Abu Sabiah i zamenica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Nina Mitić iz Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, i na kojima su predstavnici IZS izneli idejni projekat, resorno ministarstvo je prihvatilo sve predloge.

Razmatrajući na koji način bi moglo da se doprinese boljem kvalitetu života Roma, a uzimajući u obzir i potrebe našeg društva i države za pojedinim obrazovnim profilima,Vakufska direkcija – Bejtul mal je predložila, a resorno ministarstvo prihvatilo sledeće tačke:
1. Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja bi, zajedno sa Vakufskom direkcijom, zaposlila Rome u javna preduzeća koja imaju manjak zaposlenih ili kvalifikovanih radnika. Šansa za posao bi se pružila svima, bez obzira na pol i godine;
2. Uključenje večernjih škola za nastavak obrazovanja Roma i Romkinja koji nisu završili srednju školu;
3. Izvršenje prekvalifikacije na ona radna mesta gde nedostaje stručni kadar;
4. Uključenje mladih Roma, dečaka i devojčica, u škole obezbedivši im topli obrok, besplatne knjige i organizovanje određenih sportskih aktivnosti u tim školama; Neophodno je voditi evidenciju o njihovom redovnom dolasku u školama jer je osnovno obrazovanje i zakonski obavezno;
5. Uključenje u projekat i zanatske radionice koje imaju potrebu za novim radnim mestima i koje mogu najbrže da obezbede radna mesta pripadnicima romske populacije poput auto-mehaničara, auto-limara, auto-farbara, molera…;
6. Zbog brzine obezbeđivanja radnih mesta i prekvalifikacije – omogućiti ženama Romkinjama da se zaposle na mesta krojačica, kuvarica, spremačica i sl.
7. Na dan obeležavanja Godine solidarnosti, delegacija koju bi činili predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao i najviši predstavnici Islamske zajednice Srbije, posetili bi naselja i mesta u kojima stanuju Romi kako bi se uručile diplome i rešenja o stupanju u radni odnos. Podela će biti transparentna i upriličena obraćanjem ministra i predstavnika Islamske zajednice Srbije.

Islamska zajednica Srbije, zarad efikasnije realizacije projekta, stavlja na raspolaganje svoje sledeće obrazovne ustanove:
1. srednju školu u Beogradu (mešovito odeljenje),
2. srednju školu u Novom Pazaru (muško i žensko odeljenje)
3. srednju školu u Tutinu (žensko odeljenje)
4. srednju školu u Prijepolju (žensko odeljenje)
5. fakultet
Treba napomenuti da bi bio obezbeđen topli obrok.

Dogovoreno je da dan kada će se obeležiti Godina solidarnosti i saradnje, a zapravo početak realizacije ovog značajnog i važnog projekta, bude između 19. i 23. oktobra 2020. godine.
Projekat će se realizovati na celoj teritoriji Srbije.

Share post

Shares