Bejtul-mal

Bejtmal znači blagajna, kasa, mesto imovine.

 

Imovinsko uređenje koje je ljudima propisao Allah – Sami Tvorac svega, jedino je izvorno imovinsko uređenje, i kao takvo je, jedino u potpunosti pravedno. To znači da je potpuno pravednim ciljem uspostavljen i ko god ga bude sprovodio u svom životu može da se nada dobru i spasu. Potrebno je, stoga, radi Allahovog zadovoljstva, a našag spasa kod Njega, postići što čistije, pravednije i ravnopravnije, sticanje i preraspodelu imovinskih sredstava u našoj IZS.

Iskreni muslimani – Samom Allahu pokorni su u svojim imovinskim odnosima uvek težili sprovođenju ovog propisa principom obaveznosti korišćenja i upotrebe sveukupne imovine od strane svih ljudi, kako se ista ne bi zadržavala samo u rukama imućnika. u Najsvetlijim vremenima čovečanstva taj princip jeste doprinosio njegovom preporodu.

 

 

Značaj Vakuf i Bejtmal službe u IZS za muslimane Srbije

Vakuf i Bejtmal izvršna služba Islamske zajednice Srbije (zadužbinsko-imovinska izvršna služba održavanja i preraspodele nepokretne i pokretne imovine/sredstava/prava islamske zajednice, zajednice muslimana Srbije)*
*skraćeno VIB IZS

VIB IZS jeste ustanova čijim je službenicima, od strane nadležnih u IZS, poverena dužnost izvršavanja Bogom propisane pravilnog sticanja i pravedne upotrebe i preraspodele imovinskih sredstava, prihodovanih po raznim, halal – Bogom dozvoljenim osnovama. Ta je imovina vlasništvo Zajednice muslimana R. Srbije (IZS) a koristi se za održavanje same zajednice i pomaganje potrebitih muslimana na području R. Srbije, bez obzira na njihovo državljanstvo ili zemlju porekla, i njihov status u R. Srbiji. Pomoć se može nameniti i svim ugroženim ljudma, bez obzira na njihovu zemlju življenja, njihovu veroispovest, pol, rasu i bilo kakvu pripadnu odrednicu.

Odnos IZS i njene VIB

U uređenju IZS Vakuf i Bejtmal služba predstavlja ono što u jednoj državi predstavljaju Narodna Banka, Ministarstvo finansija i Zavod za državne nepokretnosti te države.

Ustav i zakoni u okviru IZS su zasnovani na Kur’anu kao osnovnom propisu i sunnetu Božijeg konačnog vesnika i poslanika, Muhammeda aS, kao uputstvu za razumevanje i životnu primenu Božanskog Kur’anskog propisa.

Zakonodavac nam jeste naš Milostivi Stvoritelj, kroz Svoju Kur’ansku Objavu a preko Svog konačnog poslanika, Muhammeda aS.

Zakonosprovodno telo u IZS jeste Vrhovni Sabor (Medžlis Eala), koji je u ovom trenutku jednodomni sabor, a planira se da u najskorije vreme, uz Božju Pomoć, bude dvodoman, kako bi se sastojao od  gornjeg doma, upravnog saveta (medžlis šura) i donjeg doma, muslimanske sledbe (medžlis džema’at), predstavnika iz srbijanskih okruga.
Pokroviteljstvo poslovanjima svih, pa i VIB imovinske službe IZS, spada na teret i u obaveznu dužnost zakonosprovodnog i rukovodećeg tela zajednice, Vrhovnog Sabora (VS) IZS, sa njegovim predsednikom na čelu, čiji članovi svojim, po Kur’anu i sunnetu, zasnovanim odlukama usmeravaju zajednicu u isprvnom, Tvorcu milom, pravcu.

Vrhovni Sabor poverava sve dužnosti i obaveze, uverenim, Tvorcu odanim-poverljivim, učenim, sposobnim, spremnim, stručnim i voljnim licima, da izvršavaju i sprovedu na najispravniji, Tvorcu najmiliji način, poverene im dužnosti u: 1. nadzornim, 2. šeri’atsko-pravno-sudskim službama, koje deluju u okvirima samog VS, kao i u: 3. izvršnim službama, ri Rijasetu-rukovodstvu izvršnih službi, kojim rukovodi izabrani i opunomoćeni Reisu-l-ulema IZS, predsednik Rijaseta izvršnih službi.
Reis IZS kroz Rijaset izvršnih službi IZS rukovodi radom svih izvršnih službi, kojim rukovodenjegovi saradnici poverenici a sa svakim od svojih saradnika saradnicima rukovodiocima svih službi Rijaseta (naknadno spomenutih) pa i iz VIB službe IZS, čije uređenje i delovanje ovde iznosimo.

VS, na predlog izabranog Reisa, skladno Kur’anu i sunnetu, bira, imenuje, opunomoćuje, poverava i postavlja članove nadzornih povereništva za rad svake izvršne službe u svim određenim oblastima, pa i VIB službama IZS.

Šeri’atski sud

Medžlis Šura ulema – Stručni Upravni savet kao gornji dom Sabora, u slučaju mogućih parničnih prekršaja i sporova u unutar tela IZS, iz svojih stručnih članova ili, po potrebi, iz redova spoljnih strzčnjaka, bira, imenuje, opunomoćuje, poverava i postavlja sudsko-šeri’atsko, nezavisno povereništvo, zaduženo za presuđivanje, skladno Kur’anu i sunnetu.

Reisu-l-ulema i Rijaset

Vrhovni Sabor IZS ustanovljava izborno telo za izbor Reisu-l-uleme, sačinjeno od članova oba svoja doma, muftija, dekana fakulteta, direktora medresa, glavnih imama i muslimana, zakazuje dan i vreme izbora, nakon kojih zakazuje dan i vreme uručivannja menšure i proglašava njegovo opunomoćenje i stupanje u ovu časnu službu Milostivom Tvorcu pri rukovođenju Rijasetom.

Izvršne službe Rijaseta IZS i njeni rukovodioci
 
Izvršne službe Rijaseta IZS su:
 1. Ikra služba-obrazovna služba IZS;
 2. Vakf i Bejtmal služba, imovinska služba IZS;
 3. Halal služba – privredna služba IZS;
 4. Merhamet služba – dobročinstvena služba IZS;
 5. Gajret služba – kulturno-medijska služba IZS;
 6. Amanet služba – pravno-političko-bezbedonosna služba IZS;
 7. Hadždž i Umra služba – hodočasna služba IZS.

Rukovodioce i saradnike u tim službama, na predlog Reisu-l-uleme, postavlja Vrhovni Sabor IZS.

Vakuf i Bejtmal služba IZS

Opunomoćena Vakf i Bejtmal služba IZS, po Allahovim Propisima, za spas, ispravnost i dobrobit IZS, stiče i vrši održavanje, upotrebu i preraspodelu prihodovanih imovinskih sredstava, pokretnosti i nepokretnosti, preko svojih mesnih podružnica pri svakom mesnom-džematskom odboru, gde god u R. Srbiji žive muslimani.
Ovim je ostvareno i omogućeno ispravno delovanje svih službi IZS u nivoima: upravljanja i poveravanja, izvršavanja, nadzora i presuđivanja.

Izvori prihodovanja VIB IZS

Izvori prihodovanja sredstava jedne zajednice Bogoljubnih-muslimana u okviru svoje zemlje mogu biti:
 1. prilozi: Bogom obavezujući (sadakat-zekavat) i Bogom preporučeni a dobrovoljni (teberruaat), iz halal izvora prihodovani prilozi, priloženi od strane voljnih i dobronamernih pojedinaca i pravno-poslovnih privrednih lica, ma kojeg verskog uverenja, prvenstveno muslimana, bilo da su državljani R.Srbije ili da su iz inostranstva;
 2. prava: ugovorima ostvarena imovinska prava VIB IZS i svih njenih produžnica, po raznim halal – Bogom dzvoljenim, osnovama, sa poslovnim saradnicima, bilo da su pojedinci ili pravno-poslovna privredna lica iz same zajednice i veropisppovesti ili van nje, bilo da su iz R. Srbije ili da su iz inostranstva;
 3. zadužbinarstvo: za određenu halal svrhu ili namenu bez određenih tačnih svrha i namena, dobronamerno (halal) i dobrovoljno zadužbinarstvo, stečeno iz halal izvora, voljnih pojedinaca ili pravno-poslovnih privrednih lica iz same zajednice ili veroispovesti ili van nje, bilo da su iz R. Srbije ili da su iz inostranstva;
 4. projekti: raznovrsni, od Milostivog Tvorca, dozvoljeni i nezabranjeni, projekti;
 5. pomoć države R. Srbije.

Bogom namenjeni izdaci VIB IZS

Po Božanskom Ukazu broj 60 u 9. Kur’anskom poglavlju pokajanje – et tevbeh:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

koji u prevodu smisla glasi: “za Rad Boga priložena sredstva iz Bogomobavezujućih prilaganja, su  isključivo namenjena potrebitim siromasima, bednicima, i od zajednice zaduženim prikupljačima, i da se nečija srca Bogu privole i sljube, i za oslobađanje od ropstva,  i za pomoć prezaduženima, i za namene na Božjem putu, i za ispomoć potrebitom putniku, tako vam je Bogomobavezujuće. On je Znalac, Osmislitelj.”
 
Na osnovu Ovoga Božanskoga Ukaza, VIB IZS, ograničava preraspodelu prikupljenih sredstava na sledeće službe da ih, u saradnji sa svojim saradnicima na terenu, sprovedu krajnjim korisnicima:
 
 1. Dobročinstvena služba IZS merhamet – Srbija: koja pokriva sve Ukazom spomenute i podrazumevane potrebite korisnike: siromahe, bednike, beskućnike, siročad, udovice, iznemogle, prezadužene, potrebite učenike i studente, potrebite ove supružnike, novorođenčad, lečenje i sahranjivanje, i ostale imovinski ugrožene pojedince i porodice. Ova služba pokriva rad službi namenjenih za lečenje, zdravstvo i sahranjivanje, i u te svrhe se još zadužuje sredstvima namenjenim iz projekata i pomoći u tu svrhu;
 2. VIB IZS se zadužuje onim delom sredstava koji je namenjen Ukazom za potrebe na “Allahovom putu” koji može biti namenjen za osnove komunalne potrebe potrebitih i siromašnih žitelja nerazvijenih naselja, kao što su putevi, vodovod, mostovi, a za izgradnju svih vrsta objekata za potrebu IZS i njenih obrazovnih, molitvenih, zdravstvenih, društvenih, kulturnih, poslovnih i ostalih ustanova dodeljuju se namenjena sredstva iz pomoći, projekata za tu svrhu, kao i dodeljena prihodovana sredstva iz raznih poslovno-privrednih poslovanja. Za potrebe Platna služba pri VIB IZS koja je na osnovu Dela Spomenutog Božanskog Ukaza Kojim nam Bog Ukazuje na “zadužene prikljupače”, zadužena za primanja svih uposlenika, pa i uposlenika IZS ove vrste, te sredstvima namenjenim iz projekata za tu svrhu;
 3. Naučno-obrazovno-pozivarska služba, zadužena za pozivarski deo službe delom, Ukazom namenjenimh sredstava za potrebe onih čija srca Allahu treba privoleti, delom onih sredstava koji se, po Istom Ukazu, troše na Božijem putu, te sredstvima namenjenim iz projekata i pomoći za tu svrhu;
 4. Kulturno-medijska služba se zadužuje onim delom sredstava podrazumevanih pod sredstvima “na Allahovom putu” za kulturno-medijsku borbu za opstanak zajednice i pojedinaca. Služba je zadužena za pronošenje, negu i nadzor Allahu milih vrednosti na svim poljima kulture u stanovanju, odevanju, usmenoj i pisanoj reči, ophođenju uopšte, kao i u oblasti zabave i ostalilim kulturno-medijskim oblastima. Ona se iz VIB IZS zadužuje sredstvima namenjenim iz projekata i pomoći za tu svrhu;
 5. Pravno-političko-bezbedonosna služba – Amanet Srbiija se zadužuje Ukazom namenjenim sredstvima “za oslobađanje iz ropstva”, što podrazumeva i obezbeđivanje pravne pomoći potrebitim pritvorenicima i nepravedno tuženim ili osuđenim zatvorenicima, i sredstvima, namenjenim delom Ukaza “na Božjem putu” za bezbedonosne svrhe zajednice i njenih pojedinaca, kao i za pitanja i potrebe savremenog muslimana u oblasti pravne zaštite njegovih ljudskih, imovinskih i političkih prava i drugih pitanja koja se tiču sigurnosti muslimana i muslimanki u nemuslimanskim društvima. Ova se služba zadužuje sredstvima obezbeđenim iz projekata i pomoći za spomenute i slične svrhe;
 6. Služba za hodočašće, Hadž i Umra – Srbija, je zadužena onim delom sredstava koji je namenjen iz samih uplata hodočasnika, te iz projekata i pomoći namenjenih za pospešivanje ove službe i usluge;
 7. Privredna služba IZS – Halal Srbija se iz VIB IZS po potrebi može zadužiti delom onih sredstava koji su Ukazom namenjeni na “Božjem putu” ako se radi o potrebnom unapređenju usluge i nedostatku samoprihodovanih sredstava, ili sredstva namenjenih iz projekta i pomoći, za razvitak ove usluge i službe.
 

Zaključak

Muslimani su, još za života Poslanika aS, njime predvođeni, osnovali Vakuf i Bejtmal – imovinsku službu svoje zajednice, jer je Allahov Poslanik aS, za svaku oblast imenovao namesnike i zaduživao ga obavezom uređenog prikupljanja svih vrsta priloga obaveznih priloga, bilo onih obaveznih ili onih dobrovoljnih. To stoga što je njemu kao našem uzoru a Njegovom vernom poslaniku Allah Naredio prikupljanje obaveznih priloga Kazavši mu u Kur’anskom 9. poglavlju pokajanje – et-tevbeh, Božanski Ukaz broj 103: 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

koji u prevodu smisla znači: ” vesniče Moj, poslaniče, uzmi iz njihove imovine , sadaku – svedočanstvo njihove Bogupredanosti, kako bi ih od nestečenog očistio i grehe od njih odstranio, i Bogu se pomoli za njih, tvoja molitva za njih je smirenje za njih, a Bog Neodsutni Jeste Čulitelj i Znalac.”

Tu ustanovu su svi potonji rukovodioci muslimana, halife, održavali i unapređivali, trudeći se da se bez čekanja izlazi u susret potrebama potrebitih ljudi.
To je obaveza koju mi kao Vakuf i Bejtmal služba pri Rijasetu IZS želimo, Allahu najodanije, da sprovedemo.