POSETA DELEGACIJE IZ IRANA

Beograd, 31.05.2023

Visoka delegacija Irana posetila je Islamsku zajednicu Srbije a dočekao ih je Muftija beogradski Mustafa ef. Jusufspahić u Bajrakli džamji.

Ispred delegacije Irana prisustvovali su: udžetul-islam val muslimin dr. Muhamed Mahdi Imanipur (Generalni direktor Organizacije za islamsku kulturu i komunikacije) – Hudžetul-islam val muslimin dr. Hasan Rezai (Šef istraživačkog instituta Univerziteta Džame’e el-Mustafa) – Hudžetul-islam val muslimin dr. Sejed Mofid Huseini Kuhsari (Direktor Centra za međunarodne odnose i poslove Islamskog teološkog univerziteta u Komu) – Gđa Zahra Rašid Bejgi (Šef Odeljenja za pravoslavno hrišćanstvo Centra za verski dijalog Organizacije za islamsku kulturu i komunikacije).

Delegacija Irana je pozvala Muftiju beogradskog da ispred delegacije IZS poseti Iran.

Share post

Shares