Bayt al-mal means cash register, place of property.
The property system prescribed to people by Allah – the Creator of everything, is the only original property system, and as such, it is the only one that is completely fair. This means that it was established with a completely fair goal, and whoever pursues it in his life can hope for good and salvation. It is necessary, therefore, for the pleasure of Allah, and our salvation with Him, to achieve the cleanest, fairest and most equal, acquisition and redistribution of property in our Islamic community of Serbia.

Sincere Muslims – Submissive to Allah Himself, in their property relations, they have always strived to implement this regulation by the principle of the obligation to use and utilize all property by all people, so that it would not remain only in the hands of the wealthy. in the brightest times of mankind, that principle did contribute to its rebirth.

 

 

 

Significance of waqf and bayt al-mal in the Islamic community for the Muslims of Serbia

Vakuf and Batemal Executive Service of the Islamic Community of Serbia (endowment-property executive service of maintenance and redistribution of immovable and movable property / assets / rights of the Islamic Community, Muslim community of Serbia) *

we are an institution whose officials, by the authorities in the Islamic community of Serbia, are entrusted with the duty of performing the God-prescribed proper acquisition and fair use and redistribution of property, income on various, halal permitted grounds. This property is the property of the Muslim Community of the Republic of Serbia (Islamic Community of Serbia) and is used to maintain the community itself and help needy Muslims in the Republic of Serbia, regardless of their citizenship or country of origin, and their status in the Republic of Serbia. Assistance can be provided to all vulnerable people, regardless of their country of residence, their religion, gender, race and any other determinant.
 

In the organization of the Islamic community of Serbia, Waqf and Bayt Al-Mal represent what in one country is represented by the National Bank, the Ministry of Finance and the Institute for State Real Estate of that country.
 
The Constitution and laws within the Islamic community of Serbia are based on the Qur’an as the basic precept and sunnah of God’s ultimate messenger and prophet, Muhammad aS, as a guide for understanding and lifelong application of the Divine Qur’anic precept.
 
The Lawgiver is our Merciful Creator, through His Qur’anic Revelation and through His final Prophet, Muhammad aS.
 

Zakonosprovodno telo u IZS jeste Vrhovni Sabor (Medžlis Eala), koji je u ovom trenutku jednodomni sabor, a planira se da u najskorije vreme, uz Božju Pomoć, bude dvodoman, kako bi se sastojao od  gornjeg doma, upravnog saveta (medžlis šura) i donjeg doma, muslimanske sledbe (medžlis džema’at), predstavnika iz srbijanskih okruga.
Pokroviteljstvo poslovanjima svih, pa i VIB imovinske službe IZS, spada na teret i u obaveznu dužnost zakonosprovodnog i rukovodećeg tela zajednice, Vrhovnog Sabora (VS) IZS, sa njegovim predsednikom na čelu, čiji članovi svojim, po Kur’anu i sunnetu, zasnovanim odlukama usmeravaju zajednicu u isprvnom, Tvorcu milom, pravcu.

Vrhovni Sabor poverava sve dužnosti i obaveze, uverenim, Tvorcu odanim-poverljivim, učenim, sposobnim, spremnim, stručnim i voljnim licima, da izvršavaju i sprovedu na najispravniji, Tvorcu najmiliji način, poverene im dužnosti u: 1. nadzornim, 2. šeri’atsko-pravno-sudskim službama, koje deluju u okvirima samog VS, kao i u: 3. izvršnim službama, ri Rijasetu-rukovodstvu izvršnih službi, kojim rukovodi izabrani i opunomoćeni Reisu-l-ulema IZS, predsednik Rijaseta izvršnih službi.
Reis IZS kroz Rijaset izvršnih službi IZS rukovodi radom svih izvršnih službi, kojim rukovodenjegovi saradnici poverenici a sa svakim od svojih saradnika saradnicima rukovodiocima svih službi Rijaseta (naknadno spomenutih) pa i iz VIB službe IZS, čije uređenje i delovanje ovde iznosimo.

VS, na predlog izabranog Reisa, skladno Kur’anu i sunnetu, bira, imenuje, opunomoćuje, poverava i postavlja članove nadzornih povereništva za rad svake izvršne službe u svim određenim oblastima, pa i VIB službama IZS.

Šeri’atski sud

Medžlis Šura ulema – Stručni Upravni savet kao gornji dom Sabora, u slučaju mogućih parničnih prekršaja i sporova u unutar tela IZS, iz svojih stručnih članova ili, po potrebi, iz redova spoljnih strzčnjaka, bira, imenuje, opunomoćuje, poverava i postavlja sudsko-šeri’atsko, nezavisno povereništvo, zaduženo za presuđivanje, skladno Kur’anu i sunnetu.

Reisu-l-ulema i Rijaset

Vrhovni Sabor IZS ustanovljava izborno telo za izbor Reisu-l-uleme, sačinjeno od članova oba svoja doma, mufiija, dekana fakulteta, direktora medresa, glavnih imama i muslimana, zakazuje dan i vreme izbora, nakon kojih zakazuje dan i vreme uručivannja menšure i proglašava njegovo opunomoćenje i stupanje u ovu časnu službu Milostivom Tvorcu pri rukovođenju Rijasetom.

Izvršne službe Rijaseta IZS i njeni rukovodioci
 
Izvršne službe Rijaseta IZS su:
 1. Ikra služba-obrazovna služba IZS;
 2. Vakf i Bejtmal služba, imovinska služba IZS;
 3. Halal služba – privredna služba IZS;
 4. Merhamet služba – dobročinstvena služba IZS;
 5. Gajret služba – kulturno-medijska služba IZS;
 6. Amanet služba – pravno-političko-bezbedonosna služba IZS;
 7. Hadždž i Umra služba – hodočasna služba IZS.

Rukovodioce i saradnike u tim službama, na predlog Reisu-l-uleme, postavlja Vrhovni Sabor IZS.

Vakuf i Bejtmal služba IZS

Opunomoćena Vakf i Bejtmal služba IZS, po Allahovim Propisima, za spas, ispravnost i dobrobit IZS, stiče i vrši održavanje, upotrebu i preraspodelu prihodovanih imovinskih sredstava, pokretnosti i nepokretnosti, preko svojih mesnih podružnica pri svakom mesnom-džematskom odboru, gde god u R. Srbiji žive muslimani.
Ovim je ostvareno i omogućeno ispravno delovanje svih službi IZS u nivoima: upravljanja i poveravanja, izvršavanja, nadzora i presuđivanja.

Sources of income

Sources of income for a community of God-loving Muslims within their country can be:
 1. Contributions: God-bound and God-recommended and voluntary (teberruaat), halal sources-derived contributions, submitted by willing and well-meaning individuals and legal-business entities, of any religious belief, primarily Muslims, whether they are citizens Republic of Serbia or that they are from abroad;
 2. prava: ugovorima ostvarena imovinska prava VIB IZS i svih njenih produžnica, po raznim halal – Bogom dzvoljenim, osnovama, sa poslovnim saradnicima, bilo da su pojedinci ili pravno-poslovna privredna lica iz same zajednice i veropisppovesti ili van nje, bilo da su iz R. Srbije ili da su iz inostranstva;
 3. zadužbinarstvo: za određenu halal svrhu ili namenu bez određenih tačnih svrha i namena, dobronamerno (halal) i dobrovoljno zadužbinarstvo, stečeno iz halal izvora, voljnih pojedinaca ili pravno-poslovnih privrednih lica iz same zajednice ili veroispovesti ili van nje, bilo da su iz R. Srbije ili da su iz inostranstva;
 4. projekti: raznovrsni, od Milostivog Tvorca, dozvoljeni i nezabranjeni, projekti;
 5. pomoć države R. Srbije.

Bogom namenjeni izdaci VIB IZS

Po Božanskom Ukazu broj 60 u 9. Kur’anskom poglavlju pokajanje – et tevbeh:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

koji u prevodu smisla glasi: “za Rad Boga priložena sredstva iz Bogomobavezujućih prilaganja, su  isključivo namenjena potrebitim siromasima, bednicima, i od zajednice zaduženim prikupljačima, i da se nečija srca Bogu privole i sljube, i za oslobađanje od ropstva,  i za pomoć prezaduženima, i za namene na Božjem putu, i za ispomoć potrebitom putniku, tako vam je Bogomobavezujuće. On je Znalac, Osmislitelj.”
 
Na osnovu Ovoga Božanskoga Ukaza, VIB IZS, ograničava preraspodelu prikupljenih sredstava na sledeće službe da ih, u saradnji sa svojim saradnicima na terenu, sprovedu krajnjim korisnicima:
 
 1. Dobročinstvena služba IZS merhamet – Srbija: koja pokriva sve Ukazom spomenute i podrazumevane potrebite korisnike: siromahe, bednike, beskućnike, siročad, udovice, iznemogle, prezadužene, potrebite učenike i studente, potrebite ove supružnike, novorođenčad, lečenje i sahranjivanje, i ostale imovinski ugrožene pojedince i porodice. Ova služba pokriva rad službi namenjenih za lečenje, zdravstvo i sahranjivanje, i u te svrhe se još zadužuje sredstvima namenjenim iz projekata i pomoći u tu svrhu;
 2. VIB IZS se zadužuje onim delom sredstava koji je namenjen Ukazom za potrebe na “Allahovom putu” koji može biti namenjen za osnove komunalne potrebe potrebitih i siromašnih žitelja nerazvijenih naselja, kao što su putevi, vodovod, mostovi, a za izgradnju svih vrsta objekata za potrebu IZS i njenih obrazovnih, molitvenih, zdravstvenih, društvenih, kulturnih, poslovnih i ostalih ustanova dodeljuju se namenjena sredstva iz pomoći, projekata za tu svrhu, kao i dodeljena prihodovana sredstva iz raznih poslovno-privrednih poslovanja. Za potrebe Platna služba pri VIB IZS koja je na osnovu Dela Spomenutog Božanskog Ukaza Kojim nam Bog Ukazuje na “zadužene prikljupače”, zadužena za primanja svih uposlenika, pa i uposlenika IZS ove vrste, te sredstvima namenjenim iz projekata za tu svrhu;
 3. Naučno-obrazovno-pozivarska služba, zadužena za pozivarski deo službe delom, Ukazom namenjenimh sredstava za potrebe onih čija srca Allahu treba privoleti, delom onih sredstava koji se, po Istom Ukazu, troše na Božijem putu, te sredstvima namenjenim iz projekata i pomoći za tu svrhu;
 4. Kulturno-medijska služba se zadužuje onim delom sredstava podrazumevanih pod sredstvima “na Allahovom putu” za kulturno-medijsku borbu za opstanak zajednice i pojedinaca. Služba je zadužena za pronošenje, negu i nadzor Allahu milih vrednosti na svim poljima kulture u stanovanju, odevanju, usmenoj i pisanoj reči, ophođenju uopšte, kao i u oblasti zabave i ostalilim kulturno-medijskim oblastima. Ona se iz VIB IZS zadužuje sredstvima namenjenim iz projekata i pomoći za tu svrhu;
 5. Pravno-političko-bezbedonosna služba – Amanet Srbiija se zadužuje Ukazom namenjenim sredstvima “za oslobađanje iz ropstva”, što podrazumeva i obezbeđivanje pravne pomoći potrebitim pritvorenicima i nepravedno tuženim ili osuđenim zatvorenicima, i sredstvima, namenjenim delom Ukaza “na Božjem putu” za bezbedonosne svrhe zajednice i njenih pojedinaca, kao i za pitanja i potrebe savremenog muslimana u oblasti pravne zaštite njegovih ljudskih, imovinskih i političkih prava i drugih pitanja koja se tiču sigurnosti muslimana i muslimanki u nemuslimanskim društvima. Ova se služba zadužuje sredstvima obezbeđenim iz projekata i pomoći za spomenute i slične svrhe;
 6. Služba za hodočašće, Hadž i Umra – Srbija, je zadužena onim delom sredstava koji je namenjen iz samih uplata hodočasnika, te iz projekata i pomoći namenjenih za pospešivanje ove službe i usluge;
 7. Privredna služba IZS – Halal Srbija se iz VIB IZS po potrebi može zadužiti delom onih sredstava koji su Ukazom namenjeni na “Božjem putu” ako se radi o potrebnom unapređenju usluge i nedostatku samoprihodovanih sredstava, ili sredstva namenjenih iz projekta i pomoći, za razvitak ove usluge i službe.
 

Conclusion

During the life of the Prophet, the Muslims, led by him, founded the Waqf and Baytmal – the property service of their community, because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, appointed deputies for each area and charged him with the obligation to collect all kinds of contributions, whether obligatory or voluntary. . This is because Allah commanded him as our role model and His faithful Messenger to collect the obligatory contributions.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

which in the translation of the meaning means: “My messenger, take from their property, alms – the testimony of their devotion to Allah, in order to cleanse them from the unconquered and remove their sins, and pray to God for them, your prayer for them is humility for them and Allah the Absent Is a Hearing and Knower. “
 

This institution was maintained and promoted by all the later leaders of the Muslims, the caliphs, trying to meet the needs of the needy people without waiting.
This is the obligation that we, as the Waqf and Bayt Al-Mal at the Presidency of the Islamic Community of Serbia, want, most faithfully, to fulfill.