Definicija vakufa i njegovi ciljevi

Vakuf u jeziku znači zaustavljanje, zadržavanje, obustava, stopiranje.

U imovinskom smislu, ova reč znači obustavu dela pokretnih, dakle novčanih sredstava, iz novčanih, tekućih, tokova sa ciljem ulaganja u nepokretnost sa ciljem ili namerom uživanja same nepokretnosti i/ili njenih plodova u korist sebe, svojih bližnjih ili potrebitih ili šire zajednice ili društva, kao stalno, Bogu milo, udeljivanje i dobročinjenje, za dobrobit potrebitih.

Ulaganja mogu biti opšte-privredna, od poljoprivrede pa nadalje, šta god nije zabranio Allah, u privrednim oblastima, u obrazovno-kulturnim, zdravstvenim, dozvoljenim uslužnim oblastima i sl.

Dobrobit ili korist ili prihodi iz tako uloženog mogu biti za lične, zajedničke i opštedruštvene potrebe.

Dobrobit ili korist ili prihodi na svim tim nivoima mogu biti materijalni i nematerijalni.

Ovim vakuf-zadužbinskim vidom ulaganja se zapravo objedinjuju dva modela ekonomije: štednja, jer se uložena sredstva zadržavaju u samoj zadužbini, i privređivanje nove vrednosti-privreda.

Ovaj vid može biti višestruko koristan, jer projekti poput naučno-kulturno-obrazovnih mogu ostvarivati principe uloga-štednje, zarade i ostalih širih društveno korisnih dobiti, u smislu osposobljavanja kadrova.

Jedan jedini cilj je onoga muslimana koji uvakufljuje da Allah bude rad (zadovoljan) njime.

U tom pravcu nameran čin uvakufljenja može pokrivati razne potrebe verske i šire zajednice društva: obezbeđivanje molitvenih, obrazovnih, kulturnih, društvenih, komunalnih, bezbedonosno-sigurnosnih i svih ostalih potreba pojedinaca i zajednice jednog naselja.

Važno je napomennuti da ekonomska struktura vakufa mora biti takva da se koriste plodovi a da se osnov sačuva, te da se na taj način osigura trajna korist vakufa.

Treba uočiti da vakuf, kao imovinski sektor IZS, svojom suštinskom prirodom i namenom, nije ni privatni ni vladin sektor jer kao zadužbina njegova samoodrživost ne sme biti zasnovana na zavisnosti od budžeta vlade ili ikog drugog, već od valjane, domaćinske = ekonomske uprave.