Propisi i fetve

postavite pitanje a komisija za fetve će Vam odgovoriti


    Prema odabranom mišljenju u fikhu, uvakufljenjem imovine ona više nije u vlasništvu vakifa, već je u vlasništvu vakufa za koji je namenjen. Ukoliko vakuf za koji je namenjen prestane postojati iz nekog razloga, njegova imovina se prenosi u drugi vakuf iste namene i svrhe. U konkretnom slučaju, vakifi nemaju pravo tražiti povraćaj uvakufljenog novca osim ako su to uslovili prilikom uvakufljenja (u vakufnami) u slučaju nemogućnosti realiziovanja projekta za koji su uvakufili svoj novac na planirani način. Bez tog uslova, nemaju šerijatsku osnovu za traženje povraćaja novca, jer on više nije u njihovom vlasništvu. U slučaju nemogućnosti izgradnje džamije na planirani način, ili kupovine izgrađenog objekta i njegovog preuređenja u džamiju, kao alternativnog rešenja, novac treba utrošiti u istu svrhu za koju je uvakufljen, tj. za izgradnju džamije tamo gde je to moguće. U tom slučaju najbolje bi bilo da to lično urade sami vakifi, kako bi bili sigurni da je njihov novac upotrebljen u namenjenu svrhu (za izgradnju džamije).

    Husein ef. Đozo, priznati bosanski i jugoslovenski teolog (od 1960. do 1982. radio u Vrhovnom islamskom starešinstvu), kaže da musliman u svakom nemuslimanu, pre svega, treba gledati čoveka. Otuda se muslimanu nalaže da drugima čini dobročinstvo, naročito hrišćanima i Jevrejima. Čak im se može dati sadakatu-l-fitr i drugi vidovi materijalne pomoći. U Kur’anu se izričito kaže da treba pomoći i činiti dobra dela nemuslimanima koji ne progone i ne zlostavljaju muslimane.

    Učešće nemuslimana u izgradnji džamije u punom je skladu sa propisima islama. Taj vid saradnje se već odavno primenjuje. Islam preporučuje i sve druge načine prijateljstva i saradnje.