USPOSTAVLJENA DŽUMA U KOTEŽU I IMENOVAN MUTEVELIJA (UPRAVNIK) DŽAMIJE

12. februar 2021. godine

U beogradskom naselju Kotež, opština Palilula, održana je prva džuma. Nakon skoro pune tri godine od kada je Kotež dobio mesdžid (maj 2018. godine) ovog petka je, sa klanjanjem prvog džuma namaza u tom objektu, mesdžid postao džamija.

Samo dva dana ranije – 10. februara, na predlog džematskog odbora, Rijaset Islamske zajednice Srbije – Vakufska direkcija imenovala je Husena Esatija za vršioca dužnosti upravnika – mutevelije džamije u Kotežu.

Tim značajnim povodom, kao podrška džematlijama Koteža, džumi su zajedno prisustvovali muftija beogradski i vojni – Mustafa ef. Jusufspahić i sekretar Vakufske direkcije – Bejtul mala Emin ef. Zejnulahu.Pre nego što je muftija Jusufspahić održao hutbu, džematlijama se kratko obratio sekretar Vakufske direkcije.

„Draga braćo, kaže Allah Uzvišeni ’Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svet veruju’, i vi ste pokazali da ste na tom putu, da u Allaha verujete kada brinete o vakufu i kada se trudite da opstanete kao muslimani. Na tom putu su prepreke i iskušenja, a kaže Allah Uzvišeni, svome Poslaniku, u Kur’anu: ’A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.’ Kada znamo istinu, ne smemo dozvoliti da nas pojedinci odvedu na stranputicu. Ovaj džemat je odavno zaslužio da ima džumu, ali iz tehničkih razloga ili nestručnosti to se desilo tek danas. Džamije su vlasništvo svih muslimana, nisu privatno vlasništvo. One su vakufi i ne mogu se otimati i davati pojedincima. Njima upravlja Vakufska direkcija preko svojih upravnika – mutevelija.“

Povodom uspostavljanja džume u koteškom džematu, u drugom delu hutbe, muftija Jusufspahić je kazao:

„Poštovana braćo, poštovani brate, svaki ovde okupljeni, sinovi moji, tražim od vas, pozivam vas da u ovom času, trenu, trenutku potpuno očistite nijjet – nameru… isključivo je Allahu upućujući, usmeravajući. Tiho, staloženo se skocentrišimo, srce usredsredimo Allahu, setimo Ga se, setimo se Sudnjeg dana pred Njim, i odlučno ispravimo nijjet-nameru uz čin ove džume, ovog džemata, ove džamije…džuma, džemat, džamija su reči istog smisla… poslušajte… džumu’ah, džemaa’ah, džaami’…  

Allahu Budi Džaami’ Sabiratelj, Okupitelj čistonamernih, pravonamernih, Tebenamernih srca naših. Ispravi i sačuvaj nam nijjet-nameru naših srca kojom Tebe Spasa Selaama hoćemo, želimo, žudimo, ljubimo.  

Nismo ovde da nimrodišemo, faranoišemo, baronišemo… loš vazduh da izdišemo i udišemo i na smrad odišemo. Nismo ovde da sebi kuću u paklu džehennemskom podižemo. Allahu, spreči, udalji, otkloni svakog ko je takav, ili ga uputi Sebi, privoli ga Sebi i Sebi ga prikloni.  

Amin Allaahumme Amin.  

Vakuf je ono što podižu i održavaju ljudi koji Allaha vole, koji se boje da ne izgube svest i ljubav prema Allahu i koji su svesni Njega, Sudnjeg dana pred Njim, koji za Rad Allaha dobro čine…koji se klone greha, koji nisu monopolisti, faraonaši, tirani, razbojnici, teroristi, plašitelji, nimrodaši, kamataši… Džemat zajednica muslimana Koteža je deo džemata zajednice muslimana Palilule, je deo zajednice muslimana Beograda, je deo zajednice muslimana Srbije, je pod ingerencijom beogradskog muftije, srbijanskog Mešihata i Rijaseta Islamske zajednice Srbije… a koteška džamija je Vakuf Islamske zajednice Srbije, kao i svaka palilulska džamija.  

Blagoslovi nas Milostivi Stvoritelju i primi od nas našu iskrenu nameru i sačuvaj nas od svake loše i kobne odluke koje se ovde sprovode.  

Na polju vere i upravnih poslova, su odluke Sabora Islamske zajednice Srbije za čije sprovođenje su zaduženi, kad se tiče vere, reis, nadležni mešihat sa nadležnim muftijstvom i nadležnim imamom; a kad se tiče vakufske imovinske uprave, reis sa vakufskom i bejtmal direkcijom i nadležni opštinski i džematski odbor. Tako je po knjizi koju čitamo i praksi koju sledimo, da bismo bili ispravni i verom i praksom, i da bismo poštovali i ovu našu zemlju i bili što bezbednii i ispravniji u njoj. Bilo kalva neispravnost se sprečava i njeni počinioci snose odgovornost pred Islamske zajednice Srbije i organima ove zemlje.  

Ovde u Beogradu je naša centrala Bajrakli džamija, ona je centrala i u Islamskoj zajednici Srbije. Odbornici moraju da budu što bolji vernici i što bolji poznavaoci vere. Ovo nije poslovna biznis firma, ovo je verska ustanova… ovde se predlozi donose, utanačuju i dogovaraju sa organima uprave Islamske zajednice Srbije. Nipošto ne dozvoliti haos i ne sprečavati verski ispravni tok i ne zloupotrebljavati džamiju u lične interese.  

Uslov za nastanak i trajanje zajednice, vakufa, trajne sadake je da se ima dobar sistem, da ima ispravne ljude koji se pridržavaju pravila. Tako to traje. Rok trajanja zavisi od pridržavanja Kurana, sunneta i pravila na bazi Kur’ana i sunneta. Licemerstvo je najgori virus koji uništi i najmoćniji vakuf. Vakufska uprava je postojalal od 1967. i vakufskom direkcijom se takav rad koji je uspostavi rahmetli muftija se nastavlja. Tako smo radili kad smo svaku džamiju uspostavljali ovde u Beogradu, još od prvih mesdžida nakon Bajrakli džamije po beogradskim opštinama, kada je nadležni muftija zadužio brata Musu Abu Sabiah, koji je nastavio put rahmetli muftije. Tuda odlučno idemo. Dobrodošao je svako dobronameran. Pomaži i dobro i istinu. Tako smo radili i na Novom Beogradu, i ovde na Paliluli, i u Zemunu, i na Voždovcu, i u Čukarici… i na svakoj opštini.  

Imovinski poslovi su pipavi i mogu da pokvare svakoga pa i imama, zato smo tražili najpožrtvovanije da taj amanet napreduje.  

A verski poslovi, imamet, hatabet, vaz, verska pouka, veronauka su ono što su obaveze reisa, predsednika mešihata srbjanskog, beogradskog muftije, nadležnog opštinskog i nadležnog džematskog imama. Ranija dobra praksa se i u tome nastavlja gde god možemo jer tražimo lokalnog imama koji poznaje Kur’an, sunnet, život u Beogradu, Paliluli, Kotežu, džematlije i koga džematlije poznaju. Tako je muftija Muhammed, moj brat, radio kada je tražio da se Muhammed efendija Hadžić angažuje u Paliluli i Borči u kojoj živi i tako ćemo uz Božju pomoć i u Kotežu, dogovor kuću gradi. Češće ćemo se i obilaziti i preciznije dogovarati.  

Grešni smo što ovde džuma kasni, zato što džuma kasni u ovako velikom džematu, Sabor se umešao sa nivoa Vakufske direkcije i zato sam i ja danas kao nadležni beogradski muftija ovde. Da pravac usmerimo kuda su davnašnje odluke Sabora… o uspostavljanju džemata džuma i džamija…to je cilj Sabora Islamske zajednice Srbije i to je svaki prethodni beogradski muftija radio i to ja radim i zato sam ovde, ovo je džamija klanjalište Allahu. Allahov kutak i muslimani Koteža to zaslužuju, da Allah nagradi svakog borca na Njegovom putu. Ne smemo više kasniti nigde ni u jednom džematu u Beogradu.  

Muftijstvo beogradsko nastavlja saradnju sa vakufskom direkcijom do cilja da svaki deo Beograda gde žive muslimani ima svoju džamiju, džumu, džemat i mekteb medresu… više nećemo kasniti uz Božju pomoć. Ustav naš je baziran na Kur’anu i suunetu i zato ne može da padne i da ga se ne pridržavamo. Ovde ja držim hutbu, u mome odsustvu će hatib biti Emin efendija, a na bešvakat će biti Skender efendija. Izdržaćemo uz Božju pomoć. Očekujem dobronamernu podršku ovoj našoj dobroj nameri, svaki predlog ćemo saslušati i obrazloženo prihvatiti ili odbiti“

Share post

Shares